Hemofili Derneğine Bağış Yapın Hemofili Derneğine Üye Olun

Kongre

Değerli Hemofili Dostları,

Ülkemizin hemofili alanında ulaştığı uluslararası üstün düzey, sağlık ve sosyal güvenlik otoritelerimizin yanı sıra yıllardır özveriyle çaba gösteren Türkiye Hemofili Derneği ile Hemofili Federasyonu’nun yaptığı çalışmalarla elde edilmiştir.

Hemofili topluluğu, kendilerinin daha sağlıklı olmalarını ve hayat kalitelerinin artmasını sağlayan çabaları daima takdir ve minnetle hatırlamaktadır. Hemofili alanında elde edilen başarıyı daha ileriye taşımak için Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu 17. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresini, 16 – 19 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya Maritim Pine Beach Otel’de 4.kez birlikte yapacaklardır.

Gelişmeleri, güncel durumu ve hedefleri hep birlikte değerlendireceğimiz ”2020 – Varmak Üzereyiz” kongremize katılımınızı bekler, sağlık ve esenlikler dileriz.

              Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR                            Prof. Dr. Kaan KAVAKLI
                 
Kongre Eş Başkanı                                        Kongre Eş Başkanı


Sevgili Hemofili Dostları ve Hemofili Olan Dostlarımız,

Hemofili tedavisinde çok önemli değişiklikler oluyor. Ancak 25 yılda bir oluşabilecek yeniliklerden söz ediyoruz. Bunları hep beraber konuşup sizlerle paylaşacağız. 

Bu kez Antalya’da 14 - 17 Nisan 2019 günlerinde, 17 Nisan Dünya Hemofili gününü de kapsayacak şekilde pek çok yeniliklerle 2019 yılı Hemofili kongresini düzenliyoruz 

Bu yılki temamız ise 20 x 16 SİNERJİ. Bunun 2 nedeni var. Bu kez 2 önemli kongreyi bir arada SİNERJİ ile yapıyoruz. Bunlar seneye 20. kez yapılacak olan Tuna Ligi Tromboz ve Hemostaz (Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders - DLTH) kongresi ile, artık uluslararası bir marka haline gelen 16. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi (International Hemophilia Congress of Turkey – IHCT)... Diğer nedeni ise ülkemizdeki Hemofili alanındaki 2 önemli kurum olan Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu bu 2 kongreyi SİNERJİ ile gerçekleştirecekler 

Hemofili ve Tromboz/ Hemostaz İle ilgili tüm hekim ve sağlık personelini kongremize davet ediyoruz. Her zamanki gibi Hemofili ve yakınları da Hemofili kongresinde farklı salonlarında güncel bilgilerden yararlanmak üzere aramızda olacaklar. 

Baharın ilk günlerinde 2019 Nisanında Antalya’da buluşmak üzere...
Bizi bu kez 20 x 16 SİNERJİ ile izlemeye devam edin... 

Kongre Eş Başkanları
Prof. Dr. Kaan KAVAKLI & Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR


 

Değerli hemofili dostlarımız,

Sizleri; yakın ve yoğun desteğiniz ile gerçekleştirdiğimiz 14.Türkiye Hemofili Kongresi’ne davet ederken "’son yıllarda bilimsel kongre düzenlemenin gerek organizasyonel gerekse maddi kaynak temini açısından zorluğundan" söz etmiştik.

Ortaya çıkan bu zorluğu aşabilmek için bundan sonra hemofili sahasında faaliyet gösteren iki büyük ve etkin sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu olarak Türkiye Hemofili Kongrelerini birlikte gerçekleştireceğimizi iletmiştik.

Aldığımız bu karar sonrası ortaya çıkan güç birliğinin gerçekleşen kongremize olumlu yansıması yanında ülkemiz hemofilisinin sağlık otoritemiz karşısındaki etkinliğinin artığını gözlemlemiş bulunmaktayız.

Elde edilen başarının ve katılımın artarak devam etmesi, "HEP BİRLİKTE HEMOFİLİ" kavramının daha üst seviyede karşılık bulması amacıyla 15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresini Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu ev sahipliğinde, akademisyenlerin, dernek mensuplarının, hemofiliklerin ve onların yakınlarının, kamu kurumlarında görev yapan yetkililerin katılımı ile 14-17 Nisan 2018 tarihleri arasında Renaissance Polat İstanbul Hotel ’de yapacağız. Yine kongremiz içerisinde geleneksel olarak 17 Nisan Dünya Hemofili Günü Forum ve kutlaması da gerçekleşecektir.

Hemofili ve benzeri kalıtsal kanama-pıhtılaşma bozuklukları konusunda ulusal ile uluslararası yapılan son bilimsel çalışmaları tartışırken bu çalışmaları yapan bilim insanları ile çalışmalardan yararlanacaklarla bir araya getirmiş olacağız.

Kongremizde; güncel tedavi yaklaşımlarının yanı sıra, gelecekte uygulanacak tedavi metotları da ele alınacak, hemofililerin sağlık sorunlarının yanı sıra, sosyal ve yasal sorunları da tartışılacak, sağlık otoritesi ile hemofilikler ve tüm paydaşlar yüz yüze görüşme imkanı elde edeceklerdir.

Ayrıca ülkemizin coğrafi ve tarihsel geçmişi nedeniyle sıkça karşılaştığı göç eden hemofilikler ve onların sorunları da kongremizde yer alacaktır. 

Aktif olarak sunulan konular ve aktif olarak katılacak dinleyicilerle yapılacak bu kongremizin de tüm katılımcılarda kalıcı izler bırakmasını arzu ederiz.

Hemofili konusunda daha sağlıklı geleceğe "HEP BİRLİKTE HEMOFİLİ" diyerek adım atacağımıza olan inancımızı sizlere iletirken 15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresini programınıza almanızı rica ediyoruz.


Prof. Dr. Kaan Kavaklı                        Prof. Dr. Bülent Zülfikar
Kongre Eş Başkanı                             Kongre Eş Başkanı

 


Dünyada ve ülkemizde bilimsel kongre düzenlemenin zorluğu organizasyonel ve maddi kaynak temini açısından gittikçe artmaktadır. Aynı konuda farklı sivil toplum kuruluşlarının yaptığı kongreler,sempozyumlar her anlamda güç israfı ile katılım ve katkı  yorgunluğu oluşturmaktadır.

Hemofili sahasında faaliyet gösteren iki büyük ve etkin sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Dernekleri Federasyonu bu zorluğu aşabilmek adına bu yıldan itibaren Türkiye Hemofili Kongrelerini birlikte gerçekleştirecektir. Güç birliğinin devamı ve ortaya çıkan güncel durumun değerlendirilmesi neticesinde hemofilinin her alanında yakın işbirliği gerçekleşecektir.Böylece ülkemiz hemofilisinin gerek sağlık otoritemiz karşısındaki etkinliğinin artırılması gerekse hemofili alanında uluslararası bilimsel çalışmalara katılım ve katkımızın artması ile hemofiliklere, onların yakınlarına topyekün hizmetler sunulması hedefimiz gerçekleşmiş olacaktır.

Nisan ayı demek bahar demek, uyanış demek, hareket demektir. Ayrıca hemofili demek, dünya hemofili günü demek, Türkiye Hemofili Kongresi zamanı demektir. Sizlere gönlümüzü ve kapılarımızı Antalya’da açıyoruz.

Türkiye Hemofili Derneği ile Hemofili Dernekleri Federasyonunun birlikte düzenleyeceği 14. Türkiye Hemofili Kongresi’nin, teması "HEP BİRLİKTE HEMOFİLİ" olarak belirlenmiştir.

Kongremiz yurt içi ve dışından akademisyenlerin, dernek mensuplarının, hemofiliklerin, onların yakınlarının ve kamu kurumlarında görev yapan yetkililerin katılımı ile 12-15 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya’da Gloria Golf Resort Otelde yapılacaktır. Kongremizin son günü (15 Nisan 2017) eş zamanlı olarak "Dünya Hemofili Günü" kutlanacaktır.

Hemofili ve diğer pıhtılaşma bozuklukları konusunda tüm paydaşları bir araya getiren bu tür organizasyonlara, bu büyük buluşma ve birlikteliğe "HEP BİRLİKTE HEMOFİLİ" diyerek katkı ve katılımınız bizlere ve hemofili camiasına güç katacaktır.
 

Hemofili ve benzeri kalıtsal kanama-pıhtılaşma bozuklukları konusunda çalışmaları olanları ve bu çalışmalardan yararlanacakları bir araya getirecek olan kongremizde; güncel tedavi yaklaşımlarının yanı sıra, gelecekte uygulanacak tedavi metotları da ele alınacak, hemofililerin sağlık sorunlarının yanı sıra, sosyal ve yasal sorunları da tartışılacak, aktif olarak sunulan konular ve aktif olarak katılacak dinleyicilerle yapılacak uygulamalar, tüm katılımcılarda kalıcı izler bırakacaktır. 

Hemofili konusunda daha sağlıklı geleceğe birlikte adım atacağımıza olan inancımızı sizlere iletirken 14. Türkiye Hemofili Kongresini ajandanıza kaydetmenizi istirham ediyoruz.

14.Türkiye Hemofili Kongresinde görüşmeyi dileriz.

Saygılarımızla,

 

Kongre Eş Başkanı                      Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. Kaan Kavaklı                   Prof.Dr. Bülent Zülfikar


Hemofili ömür boyu süren, genetik yolla geçen ve genellikle erkek çocuklarda görülen, kamuoyunda kanamanın durmaması olarak bilinen bir kanama ve pıhtılaşma bozukluğudur. Günümüzde dünyada 650.000’i aşkın kişi bu hastalıkla baş etmektedir. Ülkemizde ise kayıtlara geçen 7.280 kişinin yanı sıra, sorunu birlikte yaşayan aile yakınları ile birlikte en az 100.000 kişi bu sorundan önemli ölçüde etkilemektedir.

Ülkemizde kayıtlı olan hemofililerin yaklaşık yarıya yakını ile onların yakınları ve konuyla ilgili sağlık mensuplarının büyük bir çoğunluğu 1992 yılında kurulan ve kamu yararına dernekler statüsünde olan Türkiye Hemofili Derneği’nin (TrHD) olanaklarından yararlanmaktadır.

Hemofili hastalığı; ülkemizde üretilmeyen ve tamamı yurt dışından ithal edilen, hastaların kanında eksik olan FAKTÖR adlı ilaçların damar yoluyla verilmesi ile tedavi edilmektedir. Hastalarda başta kas ve eklemler olmak üzere, tüm dokuları, beyin gibi hayati organları etkileyen kanamalar, yeterince tedavi edilmediği takdirde erken yaşlarda sakatlığa ve hatta ölümlere yol açmaktadır. Nitekim hemofili bakımının iyi ve ileri olduğu batı ülkelerinde sakatlık oranı %2’lere çekilmişken, ülkemizde son yıllarda devletimizin sağladığı koruyucu tedavi imkânları ile sakatlık oranı %59 gibi yüksek oranlardan, ancak %20 seviyelerine indirilebilmiştir. Bu oranlar, hala hemofili hastalığının tedavisi için toplumsal bilinç ve desteklerin artarak sürmesini gerekli kılmaktadır. Kısacası kanamanın durmadığı bu hastalıkta toplumsal desteğe, paylaşıma ve hareketliliğe ihtiyaç vardır. Bizde bunun için “Durdurmak için durmamak gerek” diyoruz.

Ülkemizde hemofili hastalığı ile ilgilenen sağlık mensupları (doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, fizyoterapistler), hemofilik kişiler ve onların yakınları, ülkemizin sağlık otoritesi olan Sağlık Bakanlığı ile ulusal geri ödeme kurumumuz olan Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarının katılımı ile 13. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi 17-19 Nisan 2016 tarihleri arasında Şişli – Radisson Blu Hotelde, Türkiye Hemofili Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Kongre; ülkemizdekilerin yanında, dünyanın farklı ülkelerinde de konusunda söz sahibi kişilerin dahi önemle ve özenle beklediği bir toplantı niteliğindedir.

Kongremiz ayrıca, ülkemizde ilk ve tek olan “hasta, hasta yakını ve doktorların birlikte olduğu bilimsel kongre” özelliği ile dikkat çekicidir. Bu yıl yine alanında başarıları ve ünleri dünyaca bilinen hekim ve bilim adamları çok ilginç tartışma konularıyla, en son verilerle kongremizde olacaklardır. Kongremizin ilklerinden biri de Canlı Hemofili Konseyi yapılacak olmasıdır. Ayrıca hemofilide sosyal hayat, iletişim, toplum ve hemofili, hemofilide haklar ve istihdam, hemofili ve sanat, hemofili ve kariyer gibi güncel konularda ele alınacaktır.

Bu önemli ve birçok farklılığı bünyesinde barındıran kongreye vereceğiniz destek hemofili hasta ve yakınları ile bölgemiz ve Türkiye hemofili dünyası için büyük önem taşımaktadır. Aktif katılımınızı ve desteğinizi bekler, sizleri aramızda görmekten bir kez daha memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Prof.Dr.Bülent ZÜLFİKAR
Türkiye Hemofili Derneği Başkanı

www.turkiyehemofilikongresi.com

 

 

 

Video Galeri

Foto Galeri