Hemofili Derneğine Bağış Yapın Hemofili Derneğine Üye Olun

Resmi Kurumlarla İlişkilerimiz

Resmi Kurumlarla ilişkiler

Dünyada:

• Avrupa Hemofili Birliği  (EHC) ile kurulduğumuzdan beri başlayan ilişkimiz 1996 yılında resmi üye olmamız ile devam etti.1996 da İstanbul’da EHC kongresini gerçekleştirdik. Türkiye Hemofili Derneği EHC bünyesinde birçok aktivite gerçekleştirmekte ve üye ülkelerle işbirliğini her konuda sürdürmektedir. EHC’nin yılık kongrelerine delege ve diğer katılımcı olarak her yıl katılan derneğimiz EHC2NİN Avrupa Parlamentosu sağlık kurulu toplantılarına da görüş bildirmektedir. 

• Türkiye Hemofili Derneği Kurulduğu tarihten 3 yıl sonra gözlemci üye olarak, 6 yıl sonra 1998 yılından itibaren de asil üye olarak Dünya Hemofili Federasyonuna resmi üyelik yapmaktadır. Dünya Hemofili Federasyonun birçok aktivitesinde resmi üye sıfatıyla katılımcı ve katkı sağlayıcı olarak yakın işbirliği içerinde olan derneğimiz Dünya Hemofili Federasyonu tarafından iki yılda bir işbirliği denetiminden geçmekte ve her iki yılda bir yapılan Dünya Hemofili Kongresinde resmi delege (NMO) olarak oy kullanmaktadır.

• Türkiye Hemofili Derneği Avrupa Hemofili ve Hemofili ile ilişkili Hastalıklar (EAHAD) derneğinin üyesi olarak bilimsel etkinliklere katılmakta ve katkıda bulunmaktadır. Yine EAHAD ile yakın işbirliği içerisinde ülkemizde düzenlediğimiz Uluslar arası Türkiye Hemofili Kongresine EAHAD üyesi birçok bilim insanı katılıp katkı yapmaktadır.

• Kuzey Kıbrıs Hemofili Derneği, Almanya Hemofili Derneği, Azerbaycan Hemofili Derneği, Özbekistan Hemofili Derneği ve Kırgızistan Hemofili Derneği ile kardeş dernek ve merkezler arası ilişkiler kapsamında bilgi ve yetişmişmiş insan gücü paylaşımlarımız oldu ve bir kısmi devam etmektedir.

• İran Hemofili Derneği, Pakistan Hemofili Derneği, Irak Hemofili Derneği, Ürdün ve Kuveyt Hemofili dernekleri yakın komşuluk ilişkileri içerisinde bilgi paylaşımı ve karşılıklı eğitim ziyaretleri sürmektedir.

Türkiye’de:

Kuruluşumuzdan bu yana;

• Sağlık Bakanlığı ve ona bağlı Türkiye İlaç  ve Tıbbi Cihaz Kurumu Genel Müdürlüğü ile 

• Sosyal güvenliği kapsayan ve isimleri değişen Bakanlıklarla, 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

• Maliye Bakanlığı,

• İç İşleri Bakanlığı,

• Dış İşleri Bakanlığı ile,

• Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere Bezmialem Vakıf üniversitesi, Arel Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ile

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi ile Özürlüler Koordinasyon Merkezi , Veteriner Müdürlüğü ve Su ürünleri Müdürlüğü ile,

• Başta İstanbul Fatih belediyesi olmak üzere Gaziosmanpaşa, Pendik, Sultangazi, Adalar Belediyesi ile,

• Temsilciliklerimizin olduğu tüm illerdeki üniversite rektörlükleri ve Manas –Türk üniversitesi Rektörlüğü ile,

• Kardeş dernek programı yaptığımız derneklerin bulunduğu başkentlerdeki Türkiye Büyükelçilikleri,

• İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Pediatri Ana Bilim Dalı ile İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi Ana Bilim Dalı,Nükleer tıp Ana Bilim Dalı ile İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü ile,

• Kızılay,

• Türk Eczacılar Birliği,

• Türk Tabipler Birliği,

• İstanbul Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ile,

• TÜBİTAK,

• TİKA,

• TUBA,

• Türkiye Tanıtma Fonu,

• İstanbul Ticaret Odası,

• İstanbul Sanayi Odası,

• Türkiye’deki hemofili ile ilgili başta HEDEF üyesi dernekler olmak üzere Karadeniz Hemofili Derneği, Konya Anadolu Talasemi ve Hemofili Derneği, Dicle Hemofili Derneği, Urfa Hemofili Derneği ile,

• HEMOSOFT bilişim ve hemofili alanında faaliyet gösteren tüm endüstri firmalarıyla,

Türkiye Özürlüler Federasyonu, Omur ilik Felçlileri Derneği, Çocuk Vakfı… ….ile

.

.

.

Resmi ilişkileriz sürmektedir.

Video Galeri

Foto Galeri