×

TRHD İl Temsilcileri Toplantısı – Sorunlar, İletişim ve İstekler

Türkiye Hemofili Derneği olarak her fırsatta görüştüğümüz ve ülkemizin farklı illerinde derneğimiz ile üyelerimiz arasında köprü görevi gören İl Temsilcilerimizle sorunlar, iletişim ve isteklere yönelik toplantımızı COVID-19 tedbirleri nedeniyle bu kez çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Yurdumuz sathına yayılmış temsilcilerimizden 15’iyle, dernek kurullarımızda görevli 11 yetkilimizin katıldığı il temsilcileri toplantısı 9 Mayıs 2020 – Cumartesi günü, 15.00-17.30 saatleri arasında gerçekleşti. Oldukça kapsamlı ve uzun süreli gerçekleşen toplantımızda, temsilcilerimiz; illerinde yaşanan sorunları, olumlu gelişmeleri ve illerdeki üst düzey yöneticilerle (vali, belediye başkanı, il sağlık müdürü, hekim vb.) olan  görüşmeleri dernek yetkililerimize iletme şansı buldular. Konu başlıkları genel olarak COVID-19 süresince hastalarımızın iller bazında ilaca erişimi, tedarik süreci ve ilaç rapor sistemindeki işleyiş ile alakalı olmakla beraber, hastalarımızın genel durumunu da içermiştir. Derneğimizin maddi ve manevi tüm olanaklarından faydalanmanın Türkiye Hemofili Derneğimize üye olmakla mümkün olacağı ve üyeliğin öneminin altı bir kez daha çizilen toplantımızda, katılımcıların iyi dilek ve temennileri ile toplantıya son verilmiştir. Toplantıyı yöneten İsmail Hakkı Balmumcu’nun yanı sıra Caner Dadak, Ali Çıkan ve Haluk Zülfikar’dan oluşan Türkiye Hemofili Derneği Temsilciler Komisyonu, bu buluşmalara düzenli olarak devam edileceğinin, temsilcilerimizin yaşadığı illerde ve bölgelerde karşılaşılacak sorunların çözümüne  yönelik çalışacaklarının altını çizdiler.